Obligatoriska kurser 90 hp, masteruppsats 30 hp

Pedagogikens idéhistoria (PEA400), 7.5 hp
Vetenskapsteori (PEAV29), 7,5 hp
Pedagogik som samhällsvetenskaplig disciplin (PEA401), 7.5 hp
Metod, design och analys (PEA410), 7,5 hp
Ledarskap i teori och praktik (PEA421), 7.5 hp
Makt och påverkansprocesser i samhälle och arbetsliv (PEA422), 7.5 hp
Forskningsspecialisering (PEA459) 15 hp
Examensarbete i pedagogik för masterexamen (PEA460), 30 hp

 

Studiegång - Didaktik 30 hp

Didaktisk design som kunskapsområde och forskningsfält (PEA431) 7.5 hp
Teorier om lärande och bedömning i studier av klassrumsinteraktion PEA432, 7.5 hp
Forskningsmetodisk fördjupning i multimodal analys (PEA436)
Kritiska studier av kunskap om didaktiska fenomen (PEA437), 7.5 hp

 

Studiegång - Hälsa 30 hp

Pedagogik och hälsa (PEA455), 7.5 hp
Teoretiska perspektiv på kropp och kroppslighet (PEA453), 7.5 hp
Individens meningsskapande i utmanande existentiella livssituationer (PEA451), 7.5 hp
Inkludering och exkludering inom områdena vård och hälsa (VPA104) 7.5 hp

 

Studiegång - Karriärutveckling och vägledning 30 hp

Arbetslivets mångfald och förändring (PEA425), 7.5 hp
Kritiska perspektiv på karriärprocesser (PEA406), 7.5 hp
Karriärvägledning i förändring (PEA426), 7.5 hp
Styrning, utvärdering och utveckling (UCA437), 7.5 hp

 

Studiegång - Organisationspedagogik, lärande och ledarskap 30 hp

Arbetslivets mångfald och förändring (PEA425), 7.5 hp
Organisationspedagogik - lärande och ledarskap (PEA403), 7.5 hp
Kommunikativt ledarskap (UCA433), 7,5 hp
Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier (YPA100), 7.5 hp

 

Studiegång - Skola, utbildning och samhällsförändringar 30 hp

Utbildning och samhällsförändringar (PEA423), 7.5 hp
Internationella perspektiv på utbildning (PEA438), 7.5 hp
Utbildningspolitik och pedagogiska praktiker (PEA429), 7.5 hp
Pedagogikens utopier (PEA427), 7.5 hp