Länk till mötet: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68593896894

 

Informationsmötet vänder sig till alla studenter vid institutionen. 

Om du läser PAO-programmet ordnas också ett separat informationsmöte, datum och tid kommer att informeras om på Athena.