Ulrika forskar om spelutveckling. Just nu är hennes fokus tvärprofessionellt samarbete, kreativt projektarbete och bedömningsaktiviteter inom datorspelsutbildning och professionell spelutveckling.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Varför pedagogik?

– Min ingång till pedagogik har växt utifrån ett intresse i digital teknologi då jag först utbildade mig inom informatik och tillämpad informationsteknologi. Därefter blev jag alltmer fascinerad av utmaningarna att få till ”rätt” lärandeprocesser vid användning av digital teknologi. Parallellt med detta spår så växte mitt intresse kring att det finns en liknande paradox på våra arbetsplatser: vi lägger alltmer av vår tid i system och appar som avkräver att vi lär oss hantera dessa, samtidigt som de skapar nya arbetsuppgifter.

– För mig är därmed en central fråga hur digital teknologi såväl formar som förändrar praktiken. Pedagogik för mig är ett ämne som ger bredd och djup för att både förstå och förändra vår digitala samtid.

Motto för undervisningen?

– Relevans. Att utgå från det som människor gör i olika sammanhang i dagens samhälle skapar en bra grund för kunskapssökande, förändringsarbete och ifrågasättande.

Tre saker jag inte vet om dig?

  • Gillar ormbunkar. I tider av oro känner jag mig alltid trygg i att ormbunkarna överlevt dinosaurierna och spelat en viktig roll för oss som mat, medicin- och nyttoväxt.
  • Gillar å ena sidan att läsa fantasy- och science fiction och å andra sidan ekonomiska nuffror och rapporter.
  • Gillar inte TV-serien The Wire, troligen för att det är för lite ormbunkar, fantasy och science fiction.

Berätta om din forskning!

– Mitt forskningsintresse bottnar i eget och andras intresse i datorspel. Jag har gått från att studera datorspelande som fritidssysselsättning och lärandearena, mot att fokusera på hur ett engagemang i spel kan leda till en yrkesroll som spelutvecklare. Pågående forskning omfattar tvärprofessionellt samarbete, kreativt projektarbete och bedömningsaktiviteter inom datorspelsutbildning och professionell spelutveckling.

Om du fick byta yrke vad skulle du vara då?

– Elektriker eller trädgårdsmästare, helst båda två!

Har du tips på litteratur som inspirerar dig lite extra?

– Allt av Ursula Le Guin. ”Ormbunkar” av Anton Sundin.

Aktuellt just nu?

– Som ny programkoordinator för PAO har jag just deltagit i ett mindre förändringsarbete kring programmet. Jag har fått förståelse för programmets tvärdisciplinära grund och hur pedagogik kommer in i relation till framförallt sociologi och psykologi. Tidigare har jag undervisat på Pedagogik I där vi går igenom hur exempelvis sociologi och psykologi ses som pedagogikens hjälpvetenskaper. I PAO-programmet blir pedagogiks betydelse och praktiska relevans i samhällsvetenskap väldigt tydlig.

– Jag har under senaste åren varvat ett post doc stipendium med föräldraledighet. I post-doc:en analyserar jag videomaterial av professionella och novisa spelutvecklare. Spelutveckling är intressant att studera för att få insikt i villkoren för kreativt och kollaborativt teamarbete och projektarbete där ny teknologi är i centrum. Spelutveckling görs tvärprofessionellt vilket utmanar organiseringen av arbete på olika sätt. Att organisera arbete exempelvis korsdisciplinärt eller inomdisciplinärt ger upphov till frågor kring hur kunskap, lärande och kommunikation över såväl projektgränser som disciplingränser behöver hanteras.

– Just nu arbetar jag med en artikel där specialister, ledare för discipliner och projektansvariga resonerar tvärprofessionellt och fattar gemensamma beslut i möten. Artikeln synliggör hur mötesdeltagare på olika sätt gör tvärprofessionellt resonerande och beslutsfattande relevant och irrelevant. Snarare än att präglas av spänningar och kommunikations problem, visas hur deltagarna orienterar sig mot varandra som kollegor med olika kunskapsterritorium och med en förväntan om symmetrisk auktoritet kring beslutsfattande.