Pelle forskar om hälsa som den nya religionen, och problematiserar hälsobegreppet. 

Pelle Pelters. Foto Joachim Brink
Pelle Pelters. Foto Joachim Brink

Vad är det med ämnet pedagogik som du brinner för?

– Vi lär oss världen, inte bara om den. Med det menar jag att vi lär oss så mycket vi inte är medvetna om: normer, tankesätt, värderingar, hur ”man” helt enkelt tycker, säger och gör. De implicita lärprocesserna bakom medvetandets kulisser fascinerar mig. Dom skulle jag vilja förstå och göra förstådda.

Vad har du för motto för din undervisning?

– Jag vill störa folk till lärande vilket betyder att jag gärna vill röra om lite i grytan av förutfattade meningar. Att utmana och ifrågasätta är bra saker.

Vad forskar du om?

– Hälsans normalitet, moralitet och makt ur ett normkritiskt perspektiv, samt hälsodiskurser - just nu sitter jag till exempel och skriver på en text om konsekvensen av att rent grammatikaliskt bara kunna prata om hälsa som en enda sak (i singularis), inte som ”hälsor”, det vill säga något väldigt komplext och mångfacetterat.

Om du fick byta yrke vad skulle du vara då?

– Barnboksförfattare.

Har du tips på litteratur som inspirerar dig lite extra?

– När det gäller vetenskaplig litteratur tycker jag att det alltid är en vinst att läsa Deborah Lupton, till exempel The Imperative of Health. Public Health and the Regulated Body, från 1995. Men det finns också mycket att hämta i skönlitteraturen, till exempel är romanen Epidemin av Åsa Ericsdotter mycket tankeväckande.

Aktuell just nu med

– Forskar om hälsa som vår tids religion – och vill också problematisera hälsobegreppet.
Läs mer här Hälsa är den nya religionen (Samspel - forskningsnyheter från Högskolan i Halmstad)

– Deltar i en studie om nyanlända HBTQ-personers hälsa som finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Läs mer här 

– Medförfattare till boken ”Varning för mat” (2018), som handlar om hur "hur mat gick från att vara något livsnödvändigt till att betraktas som något potentiellt livsfarligt".