Foto: Mattias Wasell (mitten), PAO-student på utbytesstudier i Istanbul våren-16.
Foto: Mattias Wasell (mitten), PAO-student på utbytesstudier i Istanbul våren-16.

OBS! 

Utlysningar om utbytesstudier centralt för HT21 har blivit inställda: Läs mer här

Enkelt, tryggt och många fördelar

Genom institutionens avtal kan du studera 6-12 månader vid ett utländskt universitet. Det är möjligt tack vare ett ömsesidigt avtal mellan vår institution och ett utländskt universitet. Studierna bedrivs på samma villkor som för de inhemska studenterna och tillgodoräknas vid hemkomsten inom din utbildning vid Stockholms universitet.

Att studera utomlands som utbytesstudent är enkelt, tryggt och har många fördelar jämfört med att studera utomlands på egen hand:

 • Du betalar ingen terminsavgift i värdlandet.
 • Du får hjälp med din ansökan.
 • De kurser du läser vid det utländska utbytesuniversitetet kan oftast tillgodoräknas inom dina ordinarie studier, vilket innebär att du inte behöver förlänga din utbildningstid här hemma.
 • Du får en heltäckande försäkring som är tecknad och betald av Stockholms universitet.
 • Du får hjälp med att skaffa bostad.
 • Inom utbytesprogrammen Erasmus och Nordplus/Nordlys får du dessutom ett ekonomiskt bidrag i form av ett stipendium.

Utbytesavtal

Institutionen för pedagogik och didaktik har egna utbytesavtal som är ämnesrelaterade. De är tecknade med universitet och institutioner runt om i Europa och världen som erbjuder ett kurs- och programutbud inom pedagogik och utbildning.

Erasmus+ utbytesprogram

Erasmus är ett utbytesprogram inom EU som syftar till att främja studentmobilitet inom Europa. Alla våra utbytesuniversitet inom Europa har vi tecknat Erasmus+ avtal med.

Om du har fått en Erasmus utbytesplats på något av våra europeiska universitet har du rätt till ett Erasmusstipendium: Stipendium för studier Erasmus+. Du behöver också göra ett obligatoriskt språktest både innan och efter ditt Erasmusutbyte. Språktest för utresande Erasmusstudenter. Slutligen ska du skriva en reserapport direkt efter din utbytestermin.

Bilaterala avtal

Utbytesstudier inom bilaterala avtal är kostnadsfria, tack vare den överenskommelse som träffats mellan vår institution och det mottagande universitetet, vilket innebär att du inte behöver betala några terminsavgifter. Under studierna får du studiemedel från CSN, men till skillnad från utbytesstudier inom Nordlys, Erasmus- och Nordplusprogrammen utgår inte något stipendium.

Stockholms universitets centrala avtal

Universitetet har också övergripande utbytesavtal och nätverk. Dessa avtal har ingen ämnestillhörighet och söks i konkurrens med studenter från övriga institutioner vid hela Stockholms universitet. Mer information om centrala avtal och nätverk

Vem får åka?

Utbytesplatserna på universiteten som institutionen har avtal med kan sökas av registrerade studenter på kurser och program vid Institutionen för pedagogik och didaktik som läser:

 • Fristående kurser i pedagogik
 • Studie- och yrkesvägledarprogrammet
 • PAO-programmet (personal arbete och organisation) med pedagogik som fördjupning
 • Programmet Digitala medier
 • Något av våra magister- eller masterprogram
 • Lärarstudenter vid Stockholms universitet (som läser delar av sin utbildning vid Institutionen för pedagogik och didaktik).

Inom ramen för vår utbytesverksamhet erbjuds du som student utbytesplatser i olika delar av Europa inom Erasmusprogrammet samt platser via bilaterala avtal med universitet i andra delar av världen.

Utbytesländer och universitet

På sidan Utbytesländer och universitet kan du se vilka utländska universitet som Institutionen för pedagogik och didaktik har avtal med.

Behörighetskrav

För att få delta i utbytesstudier via något av institutionens avtal måste du:

 • Vara registrerad student vid Institutionen för pedagogik och didaktik eller någon av Stockholms universitets utbildningsvetenskapliga institutioner
 • För studier på kandidatnivå, ha klarat minst 45 hp med godkänt resultat vid Stockholms universitet vid ansökan. Minst 60 hp gäller vid utresa.
 • För studier på masternivå, ha klarat minst 30 hp med godkänt resultat inom programmet vid ansökan. Minst 60 hp gäller vid utresa.
 • Ha ett snittbetyg på lägst C i kurserna du läst vid Stockholms universitet
 • Studera 3-12 månader vid värduniversitetet
 • Kunna tillgodoräkna dina utlandsstudier inom din utbildning vid Stockholms universitet

Ansökan

Ansökan till Institutionen för pedagogik och didaktiks utbytesplatser görs två gånger per år. En komplett ansökan ska vara inkommen vid sista ansökningsdag, vilket är den 22 februari för studier under höstterminen och 15 september för studier under vårterminen.

Vänta inte med att skicka din ansökan utan försök vara i god tid, då har vi lättare att hjälpa dig vid eventuella problem vilket ökar chansen att utbytet blir lyckat.

Så här skriver du din ansökan

Följande punkter ska finnas med i din ansökan. Skriv gärna på engelska.

 1. Kontaktuppgifter (namn, personnummer, e-post och gärna ditt telefonnummer också)
 2. Vilken termin/tidpunkt för utbytesstudier ansökan avser
 3. En kort presentation av dig själv, motivering till varför du vill söka en utbytestermin samt eventuella tidigare utlandserfarenheter och språkkunskaper
 4. Önskemål om utbytesuniversitet. Ange ditt förstahandsval samt minst två alternativ
 5. Preliminärt kursval (de kursval du anger i din ansökan är inte slutgiltiga, kursutbudet för den period du söker för är ibland inte tillgängligt vid tiden för din ansökan - men du ska ha kollat att det finns kurser som du är intresserad av)
 6. Betyg/intyg som styrker dina kunskaper i det aktuella språket. För engelskspråkiga utbytesstudier krävs minst godkänt gymnasiebetyg i Engelska B (styrks med gymnasiebetyget)
 7. Studiemeriter (styrks med studieintyg ifall du läst kurser eller program på annat lärosäte än Stockholms universitet)

Ansökan skickas till:

E-post: international@edu.su.se