En jordglob Foto: Unsplash

Du vet väl att du som studerar vid Stockholms universitet och Institutionen för pedagogik och didaktik har möjligheten att studera eller praktisera runt om i hela världen. Utlandsstudier är en fantastisk möjlighet för dig att prova en ny akademisk miljö och få nya perspektiv inom ditt ämnesområde, öka din förståelsse för andra länders kulturer, språk och samhälle.

Utbytesstudier

Skaffa dig internationell erfarenhet genom att plugga vid något av våra utländska utbytesuniversitet: inom Europa (Erasmusprogrammet), eller utanför Europa (institutionens egna avtal). Läs mer om utbytesstudier och hur du söker här

Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendium. Det ger dig möjlighet att bedriva fältstudier i ett utvecklingsland, i syfte att samla material till din uppsats eller examensarbete inför en kandidat-, magister- eller masterexamen (examensarbete om minst 15 hp). Läs mer om MFS och hur du söker

Praktisera utomlands

Som student vid Stockholms universitet kan du via Erasmus+ söka om stipendium för praktik, uppsatsskrivande eller datainsamling i länder som ingår i Erasmusprogrammet. Läs mer om utlandspraktik

Reseberättelser

Läs vad våra studenter upplevt i Grenada, Nya Zeeland, Istanbul och på Island

Institutionens utbyteskoordinator

international@edu.su.se