Kursdatum

Kursen ges rum 3-5:e december 2018, och 14-16:e januari 2019, och omfattar fem (2.5+2.5) arbetsdagar.

 • 3/12 kl 10-16 - 2519
 • 4/12 kl 9-16 - 2511
 • 5/12 kl 9-12 – 2427
 • 14/1 kl 10-16 - 2427
 • 15/1 kl 9-16 - 2527
 • 16/1 kl 9-12 - 1503

Lokal: Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, Stockholms universitet
Kartlänk

Målgrupp

Du som arbetar med eller kommer att arbeta med studie- och yrkesvägledning med flyktingar.

Anmälan

Ange i anmälan på vilket sätt du arbetar med vägledning (eller om du är student).
Sista anmälningsdag: 26:e oktober 2018.
Kursen är kostnadsfri, och vi bjuder på lunch och fika. Det finns 25 platser. 

Länk till anmälan

Kursens innehåll

Kursen består av sex delar eller ”moduler”:

 1. Introduktion 
  En introduktion till kursen och studieområdet.
 2. Kritisk reflektion 
  Modulen syftar till att utveckla deltagarnas förmåga att reflektera kritiskt kring sig själva och vägledarrollen ur ett mångkulturellt perspektiv.
 3. Språk och interkulturell kommunikation 
  Modulen behandlar språk som en meningsskapande resurs för individen och i interaktion. Den syftar till att utveckla deltagarnas förmåga att hantera språklig och kunskapsmässig asymmetri i vägledningssamtal.
 4. Migrationens komplexitet
  Modulen behandlar flyktingskapet, kulturbegreppet och de utmaningar som flyktingar kan möta i karriärprocesser och övergångar mellan utbildning och arbete.
 5. Inkludering i samhället 
  Modulen syftar till att utveckla deltagarnas kunskaper om flyktingars karriärmöjligheter, och inte minst frågor om validering. Innehållet i modulen relateras direkt till vägledningsprocessen.
 6. En stödjande vägledningsprocess 
  Modulens syfte är hjälpa deltagarna att utveckla förmågan att aktivt stödja vägledningssökande att hantera utmaningar i karriärövergångar.

Föreläsningar, reflektioner och metodövningar kommer att ingå i kursen.

Deltagarna ska vara beredda att aktivt delta i kursens olika inslag.

För mer information 

Åsa Sundelin, e-post: asa.sundelin@edu.su.se
Fredrik Hertzberg, e-post: fredrik.hertzberg@edu.su.se