Rektors- och skolledarskapsutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
  4. Rektors- och skolledarskapsutbildning
Niclas Rönnström

Ny bok: Att leda skolor med stöd i forskning

Skolledare har ett komplext arbete som idag utsätts för allt högre krav på resultat, kvalitet och ständig förbättring. Verksamheten i skolan ska dessutom vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet,och den förväntas i allt högre utsträckning kunna förbättras med hjälp av forskningsbaserade kunskaper och strategier.

Delat ledarskap

"Delat ledarskap i skolan uppstår trots hinder"

- Rektorer har stor betydelse, för elevernas resultat och lärarnas arbetsmiljö. Det är ett svårt uppdrag och det är dumt att det inte ska få göras gemensamt, säger Marianne Döös, i tidningen Kvalitetsmagasinet, där hon intervjuas om sin forskning kring delat ledarskap för rektorer. Här berättar hon om hur det kan gå till, svårigheter och vad medarbetarna i studien tycker om delat ledarskap.

Martin Rogberg, Samverkan för bästa skola, Institutionen för pedagogik och didaktik

"Forskare ska ge skolor särskilt stöd"

Martin Rogberg intervjuas i tidningen Specialpedagogik (Lärarförbundet) om projektet Samverkan för bästa skola. "Skolor missar elever som har behov av särskilt stöd. Nu ska forskare på plats hjälpa till där kunskapsresultaten och likvärdigheten är som sämst", skriver tidningen Specialpedagogik, bland annat.