Rektors- och skolledarskapsutbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
  4. Rektors- och skolledarskapsutbildning

Fortbildning för rektorer

Pedagogiskt ledarskap – forskningsbaserad specialisering rektorer i skolan 7,5 hp

Utveckla din förmåga att leda och organisera. Fortbildning på akademisk nivå i styrnings- och ledarskapsfrågor för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion.

Fortbildning för rektorer i förskolan

Pedagogiskt ledarskap – forskningsbaserad specialisering rektorer i förskolan 7,5 hp

Kursen är en statlig fortbildning med fokus på förskolerektorers pedagogiska ledarskap. Kursen syftar till att starka kursdeltagarnas förmåga att leda, analysera och utveckla pedagogisk verksamhet i förskolan inriktad mot att leda förskolepersonalens arbete med barns utveckling och lärande.