Här hittar du scheman för Rektorsprogrammet. Som deltagare behöver du räkna med att schemat någon gång under dina tre år i programmet kommer att krocka med annat viktigt på din arbetsplats. Då utbildningen till största del är obligatorisk och det faktum att din huvudman anmält dig behöver du prioritera dina utbildningstillfällen.

Rektorsprogrammet - Terminsschema HT20 
Rektorsprogrammet - Terminsschema VT21 (preliminärt)


Om information saknas för ett schema kan detta bero på att schemat ännu inte är spikat. 

Hur du sorterar fram ditt schema på TimeEdit (79 Kb)

Kontakta Servicecenter för Rektorsprogrammet om du har några frågor. rektorsprogrammet@edu.su.se