Grupptillhörighet

Kursdeltagare i Rektorsprogrammet delas in i fyra större grupper (A-D).  Kursgruppen är viktig att känna till eftersom internat och seminarium schemaläggs kring dessa. Ange alltid vilken kursgrupp du tillhör i kontakten med lärare och vårt Servicecenter (t.ex. V21B). Du blir placerad i en kursgrupp som planeras med största möjliga heterogenitet och det går därför inte att önska annan grupptillhörighet. I välkomstbrevet finner du information om vilken kursgrupp du tillhör. Inom dessa större grupperingar bildar vi också mindre arbetsgrupper/basgrupper som kan variera under din studietid.

Schema


Nedan finns en lathund med information om hur du lägger in schemat som prenumeration i din kalender (på dator eller på din smartphone). Eventuella ändringar i schemat meddelas på utbildningens lärplattform.

Huvudmannens betalningsansvar

Ett villkor för att få gå programmet är att huvudmannen styrker en deltagares anmälan till programmet, samt åtar sig att stå för kostnader i samband med internatvistelse inom programmet. För att undvika oklarheter och problem i samband med internatvistelsen måste alla nya deltagare lämna in en överenskommelse om huvudmannens betalningsansvar. Du hittar mer information i blanketten längre ner på denna sida. Blanketten kan skannas och mejlas till rektorsprogrammet@edu.su.se redan nu, eller lämnas in av deltagaren senast på upptakten.

Kursanvisningar och litteratur

Under programmets första år kommer du att läsa två delkurser prallellt. Se gärna programöversikten för att skapa dig en bild av studiegången. Nedan hittar du litteraturlista samt studieanvisning för dessa två delkurser.

Om skolledning och myndighetsutövning:

Studieanvisning Skolledning och myndighetsutövning VT21 (295 Kb)

Etik och juridik i ledaskapspraktik:

Studieanvisning Etik och Juridik VT21 (203 Kb)

Stöd i akademiska studier

Vi erbjuder varje termin en workshop i akademiskt skrivande för att ge dig stöd och hjälp - att komma loss och komma vidare i skrivprocessen. Under workshopen granskas såväl svårigheter som möjligheter i skrivandet med syfte att hitta öppningar för att gå vidare. Inbjudan sker via lärplattformen.

Rektorsprogrammets Servicecenter

För frågor kring Rektorsprogrammet kontakta gärna vårt Servicecenter. Det gör du lättast via rektorsprogrammet@edu.su.se