Rektorsprogrammets forskningskonferens 2017

Program: Pedagogiskt ledarskap i förändring

Varje block innehåll ett anförande, diskussion i grupp och frågor mellan forskare och skolans ledare

09.30-10.00 Registrering

10.00-10.20

Välkommen till Rektorsprogrammets forskningskonferens 2017.

Niclas Rönnström, forskare, utbildningschef vid Rektorsprogrammet Stockholms universitet, och Pia Skott, forskare, pedagogisk ledare vid Rektorsprogrammet Stockholms universitet.

10.20 -11.10

Skolledning och det organisatoriska ledarskapet.

Jan Löwstedt, professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet.

11.10-12.00

Skolan som välfärdsagent – om utbildning och det demokratiska samhällets hållbarhet.

Olof Johansson, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet och verksam som forskningsledare inom Centrum för skolledarutveckling.

12.00-13.00

Lunch

13.00-13.50

School leadership in an international perspective.

Stephan Huber, professor, professor vid Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie,Pädagogische Hochschule Zug, Schweiz.

13.50-14.40 

Ledarverktyg för kvalitetsutveckling och resultatuppföljning i skolan.

Guri Skedsmo, førsteamanuensis Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, och professor vid Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie,Pädagogische Hochschule Zug, Schweiz.

14.40 -15.00

Kaffe

15.00-15.50

Politiskt ledarskap för rektorer.

Jenny Madestam, forskare, lektor i offentlig förvaltning, Förvaltningsakademin, Södertörns högskola

15.50 - 16.30

Pedagogiskt ledarskap i förändring – ett rektorsperspektiv.

Paneldiskussion med erfarna rektorer som deltagit i ett års fortbildning för rektorer. Moderator Pia Skott.

16.30 -16.45

Avslutning Rektorsprogrammets forskningskonferens 2017

Niclas Rönnström, forskare, utbildningschef vid Rektorsprogrammet Stockholms universitet, och Pia Skott, forskare, pedagogisk ledare vid Rektorsprogrammet Stockholms universitet.

16.45-17.30 Mingel