Rektorsprogrammets forskningskonferens 2019-05-06, Münchenbryggeriet, Stockholm.
 

Rektorsprogrammets forskningskonferens anordnas varje år. Det är en unik mötesplats där internationellt framstående och nationellt ledande forskare träffar de grupper som berörs av deras forskning. Rektorsprogrammets forskningskonferens är ett forum där de som forskar om skolors styrning, organisering och ledarskap möter dem som utövar detta. I år välkomnar vi skolans olika ledare och huvudmän med temat: Skolförbättring som skolledares angelägenhet och utmaning?

Konferensen har inte ett traditionellt format. Den ska fungera som en mötesplats där forskare diskuterar innebörder, förändringar, lösningar och praktiska utmaningar tillsammans med huvudmän och verksamma ledare inom förskola och skola. Varje inbjuden talare ges 30-40 minuter och sedan sker diskussion mellan deltagare som också riktar frågor tillbaka till talarna. Detta är ett format som ökar aktivitetsgraden och delaktigheten bland deltagarna i angelägna frågor de berörs av.

Tid, plats och målgrupp

Konferensen äger rum i Stockholm den 6:e maj kl 9:30-16:30 på Münchenbryggeriet, Mälarsalen, Stockholm. Vi välkomnar skolans och förskolans ledare, skolchefer och huvudmän, och vi riktar en särskild inbjudan till Rektorsprogrammets alumner och samarbetsparter.

Årets tema: Skolförbättring som skolledares angelägenhet och utmaning?

Skolverksamhet ska vila på vetenskaplig grund, och detta gäller också skolors utveckling och förbättring. Men forskning om att förbättra skolor förändras både i takt med att samhället omvandlas, och att synen på skolförbättring utvecklas. Idag lever många skolledare under krav på ständig förändring till den grad att vikten av kontinuitet och stabilitet tenderar att hamna i skymundan. En alltför stark betoning på skolledaren som individ tenderar också att skymma sikten för att förstå skolledarskap som ett organisatoriskt fenomen vilket är väsentligt för förbättringsarbete.

Allt fler forskare menar dock att den forskningsbaserade förståelsen för skolors förbättring och utveckling genomgår ett generationsskifte. I detta skifte betonas bland annat hälsosam balans mellan top-down och bottom-up strategier, att skolledarskap på lokal nivå är väsentligt för skolförbättring och implementering av reformer, samt att skolors egen utveckling av kompetens och förbättringskapacitet är av största vikt.

Vilka roller kan då skolledare spela i skolförbättring, och hur kan de ingripa i verksamheten för att förbättra den? Hur kan huvudmän och skolledare säkerställa att målsättningar backas upp med organisatorisk kapacitet och lämplig kompetens? Hur kan förbättringsarbete organiseras så att det blir en del av skolvardagen och skolyrkena? Hur kan vi skilja myter och fallgropar i arbete med skolförbättring från robust kunskap? Dessa och andra frågor står i fokus i årets upplaga av Rektorsprogrammets forskningskonferens 2019. En konferens där vi som forskar om skolors ledning och ledarskap möter er som utövar just detta.

Informationsblad Forskningskonferens 2019

Preliminärt program 6 maj

08.45 - 09.30

Registrering och fika

Münchenbryggeriet, Mälarsalen, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm.

09.30 - 09.45

Inledning och välkommen

Niclas Rönnström, Utbildningschef Rektorsprogrammet, Stockholms universitet

09.45 -10.45

Coaching leadership: Building capacity for improvement and transformative change

Jan Robertson, Adjunct Professor, Griffith University and Senior Researcher, University of Waikato, New Zeeland.

10.50 - 11.40

Krav, kontroll och inflytande i över- och underpresterande skolor

Jan Löwstedt, professor i företagsekonomi, Stockholms universitet.

Pär Larsson, fil. dr. i pedagogik, Stockholms universitet.

11.40 -12.40

Lunch

12.40 - 13.30

Pedagogical leadership and school improvement

Petros Pashiardis. Professor of Educational Leadership, Open University of Cyprus.

13.30 - 14.20

Redskap för förbättringsarbete

Ulf Blossing, professor i pedagogik, Göteborgs universitet.

14.20 - 14.50

Fika

14.50 – 15.40

Med uppdelade beslutsmandat – att arbeta i funktionellt delat ledarskap i förskola och skola.

Marianne Döös, professor i pedagogik, Stockholms universitet.

 

15.40 - 16.30

Vad krävs för att leda skolförbättring i skolor med stora utmaningar?

Niclas Rönnström, docent i pedagogik, Stockholms universitet.

Martin Rogberg, ek. dr, ansvarig FOU-center Samverkan för bästa skola, Stockholms universitet.

Pia Skott, fil. dr. i pedagogik, Stockholms universitet.

16.30 - 16.45

Avslutning

Niclas Rönnström med gäster


Anmälan

I år erbjuder vi 250 platser till forskningskonferensen, det finns även en reservlista med 100 platser. Konferensen är gratis för skolledare och huvudmän. Platserna fylls snabbt så gör din anmälan så snart som möjligt!

Anmälan sker via webben:
Anmälan till Rektorsprogrammets forskningskonferens 2019

Då efterfrågan på platser är stor ber vi er ta hänsyn till varandra genom att meddela oss om ni får förhinder att delta så att vi kan ge platsen vidare till någon annan. Avanmälan sker till rektorsprogrammet@edu.su.se.


Kontakt

För information och förfrågningar kring evenmanget, kontakta rektorsprogrammet@edu.su.se.