Alumnverksamhet handlar om att bygga och vårda relationer och nätverk. För att få ut något av kontakterna krävs att alumnerna känner att de får något meningsfullt tillbaka. Enkätundersökningar, våra egna och andra lärosätens, visar att alumner främst är intresserade av föreläsningar som är till nytta i deras yrke, fortbildning samt att nätverka för nya kontakter och träffa gamla kursare. Därför har vi fokuserat våra alumnträffar kring dessa typer av aktiviteter.

Bli medlem i Rektorsprogrammets alumngrupp

På LinkedIn finns en alumngrupp för alla som blivit klara från Rektorsprogrammet, Fortbildning för rektorer och Fortbildning för förskolechefer. Gruppen "Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet" är vårt forum där vi erbjuder några aktiviteter med angelägna teman per år.

Alla som blir klara från utbildningarna får en inbjudan till gruppen, men det går också bra att gå in på gruppen själv och ansöka om medlemskap.

Om du har önskemål på teman eller aktiviteter kontakta oss på rektorsprogrammet@edu.su.se.

Alumnnätverket vid Stockholms universitet

Alumnnätverket vid Stockholms universitet arrangerar ett antal kostnadsfria alumnföreläsningar per år. På webbplatsen, www.alumn.su.se, hittar du mer information om SU:s alumnverksamhet med kalendarium och anslagstavlor samt olika alumnprofiler och information om t.ex. karriär-/kompetensutveckling.