Ett av Skill-Up projektets mål är att utforma, genomföra och utvärdera en MOOC (Massive Open Online Course) om studie-, yrkes- och-karriärvägledning med tonvikt på e-vägledning.

Syftet med kursen är att utveckla karriärvägledningskompetenser och deltagarnas förmåga att använda och utveckla e-lärandeaktiviteter som stödjer studenters övergång från högre utbildning till arbetsliv.

Kursen är öppen för hela utbildningsområdet och vi hoppas att den ska vara användbar för flera olika utbildningsnivåer.

Kursen ges on line under 6 veckor och motsvarar totalt ca 30 timmars arbete. Certifikat tilldelas deltagarna efter fullgjord kurs. Vi hoppas att verksamma vägledare inom hela utbildningsområdet, studenter och lärare ska testa kursen och ge oss värdefull feed-back.

Kursen startar den 25 februari, registrering startar 23 januari.

Här kan du se en film och läsa mer om kursen: http://skill-up-project.eu/mooc/

 


Mer information om projektet Skill-up

Här kan du läsa mer om projektet Skill-Up:

https://www.edu.su.se/samverkan/eu-projekt,

http://skill-up-project.eu

https://mooc.skill-up-project.eu/