Foto: Lena Vangelius
Ali Osman, Camilla Thunborg och Agnieszka Bron vill höra ungdomars egna berättar om hur det är att bo i ett utsatt område. Foto: Lena Vangelius


Berätta om ert nya forskningsprojekt ”Fickor av ojämlikhet”!

- Det handlar om unga vuxna, det vill säga mellan 18-25 år, som bor i så kallade utsatta områden, förorts- och glesbygdsområden. Om deras utbildnings- och livschanser.

- Det finns ganska få forskningsprojekt som handlar om unga vuxnas egna perspektiv på hur det är att bo på de här platserna, och hur platserna påverkar deras livschanser.

Hur ser unga vuxnas livschanser ut i förorts- och glesbygdsområden?

- Om du bor i exempelvis Täby så är det troligare att du kommer att studera vidare, att du har föräldrar som är höginkomsttagare, och att du har, vad som definieras som, ”bättre” livschanser. Du kommer att tjäna mer, få ett bättre jobb, och så vidare, än om du växer upp på andra platser.

- Om du istället bor i ett glesbygdsområde där det är högre arbetslöshet, och där föräldrarna tjänar mindre, så kan man tänkas ha sämre livschanser.

Varför vill ni samla de ungas egna historier?

- Det är viktigt att utgå från de unga vuxnas perspektiv. Vi vill veta hur de upplever sina livschanser.

- Hittills i projektet har vi sett att många flyttar tillbaks till glesbygdsområden för att de får bättre livskvalitet, en rikare fritid, närmare till naturen och till familjen, har lättare att hitta bostäder och får bättre arbetslivsvillkor.

Vad syftar projektet till?

- Att både förstå och främja unga vuxnas utbildnings- och livskarriärer i utsatta förorts- och glesbygdsområden.

- Vi vill kunna använda de här historierna för att kunna påverka och förbättra unga vuxnas livsvillkor. Och att kunna ge en motbild till hur man ser på de här områdena. Förhoppningsvis.

Vad är aktuellt just nu?

- Vi söker med ljus och lykta efter unga vuxna som vill dela med sig av sina livsberättelser.

Länkar

Projektet Fickor av (o-) jämlikhet. Att utforska och främja unga vuxnas utbildnings- och livskarriärer i utsatta förorts- och glesbygdsområden.

Anmäl dig här för att delta i projektet