Studien uppmärksammas av tidningen Gymnasiet:

Läs intevjun med Eva Svärdemo Åberg i tidningen Gymnasiet här

Läs en intervju med Eva Svärdemo Åberg, Maria Calissendorff och Ylva Ståhle om studien

Länk till studien Förberedd för högskolestudier? En studie av hur "vetenskapligt grundat arbetssätt" tar skriftspråklig form i svenska gymnasiearbeten inom samhällsvetarprogrammet
 

Foto: Clément Morin
Foto: Clément Morin

Eva Särdemo Åberg, lektor på Institutionen för pedagogik och didaktik.