Martin Rogberg, projektkoordinator, Institutionen för pedagogik och didaktik
Martin Rogberg, projektkoordinator, Institutionen för pedagogik och didaktik. 

Läs mer
Pressmeddelande​
Regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola
Skolverkets information om Samverkan för bästa skola