Shu-Nu Chang-Rundgren
Shu-Nu Chang-Rundgren

Shu-Nu Chang Rundgren, tilldelas 90 238 kr för projektet: Promoting Students’ Learning and Interests in Sciences through Augmented Reality (AR) about Socioscientific Issues.

Janne Kontio, tilldelas 145 023 kr för projektet: Digitaliseringen av yrkesklassrummen.

Områdesnämnden för humanvetenskap utlyste medel om totalt 1 000 tkr för en särskild satsning på ämnesdidaktik med syfte att stärka den externfinansierade forskningen inom ämnesdidaktik.

Janne Kontio
Janne Kontio

Ansökningarna har beretts av Forskningsberedningen bestående av vicerektor professor Karin Helander, professor Jonas Ebbesson, professor Astri Muren, professor Bengt Novén, professor Tytti Soila och professor Jonas Tallberg samt adjungerad ledamot, universitetslektor Annika Ullman.

Läs mer om utlysningen