Kunskapssynen och pedagogiken Dialogos förlag

Datum och tid: 19 februari, kl 15-17, sal: 1708 (Frescativägen 54, plan 7)
Läs om: Magnus Henrekson (Institutet för näringslivsforskning)
Se videopresentation av boken: Kunskapssynen och pedagogiken - varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas

Kontakt: Klas Roth

Fler seminarier i vår om Filosofiska och kritiska studier om (ut)bildning

Alla är välkomna!