Illustration: Elin Lindwall
Illustration: Elin Lindwall

Läs en intervju med Tobias Malm där han berättar om avhandlingen, vad han har kommit fram till och planer för vidare forskning.

Kontakt

Tobias Malm