Foto: Niklas Björling
Ylva Ståhle. Foto: Niklas Björling

 

Ylva Ståhle, lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, kan du berätta om antologin och bakgrunden till hur den kom till? 

- Intresset för forskningsbaserad utveckling av undervisningen har vuxit och det fanns inte så många böcker på svenska då vi startade vårt bokprojekt.

Boken handlar om forskning med och av lärare för hållbar utveckling av undervisning. Kapitlen bidrar med att lyfta fram didaktiska utmaningar och lösningar för att utveckla vetenskapliga förhållningssätt för undervisningsutvecklande forskning baserade på exempel och analyser som representerar olika skolämnen, skolformer och lärarutbildningen. Boken skiljer sig från övriga inom området genom bredden i hur detta kan göras och i relation till att flera nivåer i utbildningssystemet och ämnen är representerade.

Hur kan lärare utveckla forskningsbaserad undervisning?

- Idag finns det flera regionala modeller för det, gemensamt är att forskarutbildade lärare på något sätt är involverade. Lokalt arbetar Stockholm, Nacka och Huddinge tillsammans med Stockholms universitet med samverkansplattformen Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS). Det är ett sätt att organisera samverkan mellan lärare och forskare för att skapa förutsättningar för forskning. Inom plattformen förekommer olika former av samarbete. Skolforskningsinstitutet har grundats för att finansiera forskningsprojekt där lärare samarbetar med forskare. ULF-satsningen (Utveckling Forskning Lärande) är ett annat exempel på statligt stöd för att ”utveckla och pröva modeller för långsiktig samverkan mellan akademi och skola, vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.”

Vilka utmaningar finns?

- De handlar dels om föreställningar – om forskning och forskare, om undervisning och lärare, dels om ekonomiska förutsättningar och prioriteringar nationellt och lokalt.

Vem vänder sig boken till?

- Lärarstudenter, verksamma lärare, lärarutbildare, skolledare och beslutsfattare.

Bokomslag: Att utveckla forskningsbaserad undervisning

Forskare från fem institutioner på Stockholms universitet

Tretton av bokens sjutton kapitel är skrivna av forskare (nuvarande eller pensionerade) från Stockholms universitet och de representerar fem institutioner: Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD), Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD), Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND), Matematiska institutionen och Specialpedagogiska institutionen (SpecPed). Övriga kapitel representerar ett urval av de nätverk som byggts kring den här typen av forskningsintressen över tid.

Läs mer om boken och beställ den här