"Vad bör skolan ägna sig åt och hur bör lärare undervisa? Och varför ska skolan ägna sig åt ett specifikt innehåll samt viss metod för undervisning? Det har getts olika svar på dessa klassiska frågor av olika personer i olika samhällen och under olika epoker, och inte så sällan i relation till reella eller påstådda problem samt orsaker till dem". Så inleds recensionsessän. Läs hela texten:

"Om de eviga frågorna om vad skolan bör ägna sig åt, hur och varför", Utbildning och demoktati, 2019, vol 28, nr 3