Petter Sandgren, Stockholms universitet
Petter Sandgren, är legitimerad gymnasielärare, fil dr i historia och lektor i pedagogik vid Stockholms universitet.

De senaste trettio åren har marknadskrafterna omformulerat den bärande tanken bakom den gemensamma grundskolan. Den är fortfarande paketerad som "en skola för alla" samtidigt som systemet bygger på att det ska finnas "bra" och "dåliga" skolor, det skriver Petter Sandgren, lektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik på SvD Under strecket.

Till Petter Sandgrens inlägg på Under strecket, i Svenska dagbladet, 25 februari, 2021