Klas Roth, Tyra Nilsson och Inger Edelfeldt
Klas Roth, Tyra Nilsson och Inger Edelfeldt.

Tyra Nilsson, doktorand, läser en text om gycklarens möte med madonnan, för att illustrera vad kreativitet kan vara. I den kreativa processen kan vi uppleva att vi blir något större, och göra saker vi inte trott oss kapabla till, kommenterar Tyra, när berättelsen diskuteras med Klas Roth, professor, och Inger Edelfeldt, författare och konstnär.

Vi lever i ett samhälle som bygger på att vi ska vara innovativa. Men hur uppmuntras det? Och vad är egentligen kreativitet?

Se diskussionen här: Kreativitetens gränsland

Filosofifestivalen arrangerades den 10 november 2018 för att uppmärksamma Världsfilosofidagen. Arrangörer var Svenska sällskapet för pedagogisk praxis tillsammans med Svenska Unescorådet, och ABF Stockholm. 

Läs mer: Forskning om pedagogisk filosofi vid institutionen