- I podden diskuterar vi på ett lättsamt sätt färsk forskning i form av aktuella doktorsavhandlingar. Som en slags bro mellan akademien och pedagoger ute i verksamheter, berättar Janne Kontio.

Lyssna på podcasten här

Ny podcast: ”Vi vill sprida nya forskningsresultat” (Skolporten, 9 april)

Janne Kontio och Sofia Lundmark.
Janne Kontio och Sofia Lundmark.