Niklas Hill och Aron Schoug är redaktörer för en ny antologi där flera forskare från IPD medverkar: 

  • Tobias Malm och Aron Schoug: Studieförbundens populärmusikverksamhet – en plantskola för vad?
  • Johanna Ringarp: Fattigbjudning eller kunskapsförmedling? Stockholms arbetarkvinnors möte med Tolfterna
  • Niklas Hill och Malin Lindberg: Pedagogisk innovation i ideella sektorn
  • Anna Nørholm Lundin: De boende säger nej! Engagemang, mobilisering och organisering för att påverka lokala byggnadsplaner

Läs mer om hela innehållet i antologin

Hill, Niklas & Schoug, Aron (2020). Lärande i civilsamhället, Stockholm: Trinambai.

Kontakt

Niklas Hill, Stockholms universitet

 

Niklas Hill är doktorand i pedagogik med fokus på lärande i ideella organisationer och folkbildningshistoria.

 

Aron Shoug är doktorand i pedagogik med intresse för civilsamhälle, ideellt arbete, demokrati, organisatoriskt lärande och kreativitet.