Det är Aino Collmar och Annika Davén som har startat Vägledningspodden. Den ska fungera som en komplement och fördjupning i utbildningen, berättar Aino och Annika.

- Vi vill bjuda in studenter och yrkesverksamma till en fördjupad diskussion kring vägledningens uppdrag. Finns det potential inom vår yrkesroll som vi inte nyttjar idag? Vår förhoppning är att Vägledningspodden kan vara en grund för fortsatta samtal med varandra om utvecklingen av professionen.

Första avsnittet handlar om Digital vägledning. Andra teman som kommer under våren är: högpresterande elever, ”duktiga flickor”, existentiella samtal, normkritiska perspektiv och vägledning på en föränderlig arbetsmarknad.

Lyssna på Vägledningspodden här

Läs mer om Vägledningspodden

 

Aino Collmar och Annika Davén
Aino Collmar och Annika Davén

Aino Collmar gick ut SYV-programmet 2009 och tog sin masterexamen inom karriärutveckling 2018. En stor del av sin karriär har hon tillbringat på KTH där hon bland annat arbetat som projektsamordnare och gruppchef. Nu är Aino adjunkt på SYV-programmet vid Stockholms universitet och undervisar i samtalsmetodik. 

Annika Davén gick ut SYV-programmet vid Stockholms universitet 2015 och har sedan dess till största del jobbat med ungdomar och unga vuxna med kriminell bakgrund, både inom Stockholm stad och för Statens Institutionsstyrelse.