Temanumret, som de arbetat med i drygt ett år, innehåller sex artiklar och en så kallad, Reflection on practice.

I sin introduktionstext Failure as a catalyst for learning: towards deliberate reflection in academic development work argumenterar de för att akademiker i högre grad medvetet behöver engagera sig i dialog och reflektion över situationer som upplevs som "misslyckade".

- Artiklarna som ingår i temanumret exponerar olika nivåer av sådan medveten reflektion, och ger en bas för hur vi kan ta oss an en sådan uppgift med större systematik än vad vi kanske gör vardagligen, berättar Klara Bolander Laksov och Cormac McGrath.

Klara Bolander Laksov, professor.
Klara Bolander Laksov, professor.

Klara Bolander Laksov är föreståndare för Centrum för Universitetslärarutbildning vid Stockholms Universitet. 

 

 

 

 

 

 

Cormac McGrath, lektor.
Cormac McGrath, lektor.

Cormac McGrath undervisar på Centrum för Universitetslärarutbildning vid Stockholms Universitet.