Vad gör vi som biträdande lektorer?

Karin: – Att under fyra år få möjlighet att forska 60% av arbetstiden är en stor ynnest. Under detta 1,5 år som gått har jag färdigställt och publicerat texter från det postdoktor-projekt jag drivit innan och startat upp ett nytt projekt om sex och samlevnadsundervisning. Forskning tar ju tid och även om fyra år går fort finns det möjlighet till både fördjupning och breddning av mina forskningsintressen. 

Rebecca Ye. Foto: Privat
Rebecca Ye. Foto: Privat

Rebecca: – Jag är involverad i två forskningsprojekt, båda i gränslandet mellan utbildningssociologi och yrkesforskning. Tillsammans med forskare vid Linköpings universitet och Institutet för social forskning har vi fått VR-medel för ett ‘mixed-method’ projekt om det yrkeshögskoleutbildningssystemet i Sverige. Jag har också arbetat med ett projekt som handlat om att återintroducera begreppet "sponsrad mobilitet" baserat på en grupp elitstudenter och hur de sponsras för att studera utomlands på elituniversitet, men med skyldighet att återvända till sitt hemland för en tjänst inom den offentliga förvaltningen.

Gunilla: – Som Karin säger ger dessa fyra år mig en fantastisk möjlighet att fördjupa och bredda mitt forskningsintresse, vilket de senaste åren främst fokuserat ledarskap vid förändring och lärande i vardagens processer. Det har varit ett händelserikt år där jag hunnit avsluta en interventionsstudie med kollegor vid Jönköping University och utifrån studiens resultat sökt nya medel vid KK-stiftelsen där vi breddar vår ansats och hoppas få möjlighet att tillsammans med ett antal företag utveckla system för ledarskapsutveckling. Dessutom planerar jag tillsammans med en kollega vid SU ett pilotprojekt som berör ledarskapets roll i omställningen till en mer Nära vård, där både SKR, kommuner och regioner är engagerade. 

 

Vad har vi gjort innan?

Karin: – Jag disputerade i Barn och ungdomsvetenskap 2015 och har därefter arbetat som postdoktor i ämnesdidaktik. Senast kom jag från en tjänst som lektor och studierektor vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik här på Stockholms universitet.

Gunilla Avby. Foto: Privat
Gunilla Avby. Foto: Privat

Rebecca: – Mitt intresse för forskning började när jag arbetade vid två forskningsinstitut i Singapore: Institute of Southeast Asian Studies och Institute for Adult Learning. Detta ledde in mig mot en forskningskarriär, efter det att jag disputerade i sociologi vid Stockholms universitet och efter det att ha tagit en magisterexamen i samma ämne vid University of Oxford. På senare år har jag också varit gästforskare vid Nanyang Technological University och UCL Institute of Education.

Gunilla: – Jag disputerade 2015 vid Linköpings universitet med inriktning mot arbetslivspedagogik. Därefter arbetade jag som chef för FoU Nordväst som är en centrumbildning inom socialtjänsten och på min fritid skrivit en lärobok för Studentlitteratur. 

 

Vad gör vi i framtiden?

Karin: – Under min tid som biträdande lektor vill jag gärna hinna med en period utomlands, kanske inom ramen för Erasmus. Sen hoppas jag på att kunna fortsätta med forskning om skolans värdegrundsuppdrag, likabehandling och sex och samlevnad inom något forskningsprojekt. 

Karin Gunnarsson. Foto: Privat
Karin Gunnarsson. Foto: Eva Dalin

Rebecca: – Jag ser fram emot att fortsätta bygga broar mellan den forskning som pågår i IPD och andra nationella och internationella nätverk som jag är en del av. Jag tror IPD kommer fortsätta utgöra ett nav för svensk forskning om utbildning, samt hitta nya fruktsamma samarbeten inom och utanför pedagogikämnet. 

Gunilla: – Jag drivs av att göra forskning och kunskap tillgänglig och hoppas få möjlighet att fortsätta med det. Trots skillnader mellan teori och praktik tror jag att kunskapsutvecklingen vinner på en interaktiv ansats och då också kan vara till nytta för både akademi och praktik. Det skulle vara kul att även få möjlighet att spendera en tid vid ett lärosäte utomlands. 

 

Fakta: Meriteringstjänsten biträdande lektorat infördes i högskoleförordningen i sin nuvarande form 2017. Tjänsten kan vanligtvis sökas fem år efter disputation och ger möjlighet till befordran till lektor.

Läs mer

Här kan du läsa mer om Gunilla Avbys, Karin Gunnarssons och Rebecca Yes forskning.

Gunilla Avby >>

Karin Gunnarsson >>

Rebecca Ye >>