Doktorander och mastersstudenter från Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, och från utbildningsfakulteten, Tokyo universitet, framför den röda porten (Akamon Gate), vilket är en av de äldsta ingångarna till Tokyo universitets campus.

Stockholms universitet har ett strategiskt partnerskap med Tokyo universitet. Som en del av detta samarbete mellan de två universiteten anslog rektor för Stockholms universitet 2018 särskilda medel för samarbete med Tokyo universitet. Inom ramen för detta samarbete har Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet sedan 2014 haft ett samarbete med utbildningsfakulteten på Tokyo universitet.

Institutionen för pedagogik och didaktik fick möjlighet att ta del av de särskilda medel som rektor anslagit för samarbete med Tokyo universitet vilket möjliggjorde att 13 lärare/forskare, doktorander och mastersstudenter från institutionen kunde besöka Tokyo mellan den 10–16 december 2018. I delegationen från Stockholms universitet deltog också lärare från Katedralskolan i Linköping och elever från Globala gymnasiet i Stockholm. Katedralskolan och Globala gymnasiet har varit samarbetspartners med Stockholms universitet i ett projekt om utbildning för hållbar utveckling.

Syftet med besöket var att fördjupa samarbetet mellan de två universitetsinstitutionerna och då särskilt med avseende på utbildning och forskning kring utbildning för hållbar utveckling. Besöket innefattade föreläsningar, studiebesök, workshop och ett seminarium. En inledande session behandlade utbildningsmodeller globalt och transfer mellan utbildningssystem. Professor Ryoko Tsuneyoshi från Tokyo universitet föreläste om detta utifrån ett japanskt perspektiv och docent Ulf Fredriksson från Stockholm universitet behandlade temat från ett svenskt perspektiv.

Studiebesök genomfördes på den högstadie- och gymnasieskola som är knuten till Tokyo universitet, på det japanska centret för utbildning kring hållbar utveckling och på det japanska utbildningsministeriet. Ett gemensamt workshop arrangerades där doktorander och studenter från bägge universiteten arbetade tillsammans med frågor kring utbildning för hållbar utveckling. Vid ett gemensamt seminarium höll doktorander och studenter från Stockholms universitet nio presentationer där olika aspekter på utbildning för hållbar utveckling belystes. Under besöket diskuterades också hur samarbetet ska gå vidare både med avseende på utbildning och forskning.