Länk till lista över beviljade projektbidrag i utlysningen

Läs mer

Joakim Landahl
Johanna Ringarp
Forskning om Utbildningsstudier vid Institutionen för pedagogik och didaktik