Foto: Toronto Star
Foto: Toronto Star

Niklas Hill är doktorand i pedagogik med fokus på lärande i ideella organisationer och folkbildningshistoria. Han skriver sin avhandling om lärandeprocesser och pedagogiska innovationer i ideella sektorn från 1940 till 2010.

Niklas bygger sin forskning på historiska utbildningsmaterial för föreningsutveckling. Det kan exempelvis vara handböcker om mötesteknik, studiehandledningar om styrelsearbete, stenciler om medlemsrekrytering eller lathundar för valberedningsarbete.

- Det är ett oerhört spännande material, säger Niklas Hill. Det är fascinerande hur mycket som har förändrats under dessa 70 år men också hur mycket som är sig likt. Genom utbildningsmaterialet kan vi få inblick i folkrörelsernas innersta, det är flera generationer av föreningsmänniskor som kommer till liv igen.

En stor utmaning är dock att få tag i materialet. Mycket finns så klart på bibliotek, men många material har exempelvis aldrig fått ett ISBN-nummer och finns därför inte i bibliotekskataloger. Andra material är inte ens publicerade utan finns bara som stencil i några få exemplar.

- Det är lite av en skattjakt. Jag har redan varit nere i ganska många källare hos olika organisationer och hittat en hel del intressant. Men det tar väldigt lång tid och om jag fortsätter så här är risken att jag bara får med det översta lagret.

Niklas ber därför om hjälp från ideella sektorn. Har du eller din förening utbildningsmaterial som du kan ställa till förfogande för forskningen? Det går bra med kopior också.

Hör av dig till niklas.hill@edu.su.se