Foto: Privat
Foto: Privat

Gunilla Avby förklarar att en evidensbaserad metod eller intervention sällan kan implementeras i en verksamhet utan att först göra vissa anpassningar, men om man ändrar för mycket i grundkonceptet finns risk att metoden blir verkningslös eller till och med kan göra mer skada än nytta för brukare och klienter.

Ett forskningsprojekt pågår som syftar till att utveckla ett beslutsstöd för implementering av nya interventioner inom socialtjänsten.

Läs mer: How can evidence-based interventions give the best value for users in social services? Balance between adherence and adaptations: a study protocol i tidskriften (Implementation Science Communications, februari 2020). 

Kontakt

Gunilla Avby