Marianne Döös, professor
Marianne Döös, professor

Läs intervjun "Här delar alla på ledarskapet", i tidningen Karriär, 31 januari, 2018. 

Läs mer

Marianne Döös
Forskning om Skolors organisering, utveckling och ledning vid Institutionen för pedagogik och didaktik