Läs artikeln här

 

Anna Nørholm Lundin

Anna Nørholm Lundin är filosofie doktor i pedagogik och filosofie magister i kammarmusik och pedagogik. Sedan år 2018 är Anna lektor i pedagogik på Stockholms universitet. Ursprungligen är hon utbildad klassisk musiker. Efter att ha upptäckt pedagogik och sociologi och sitt intresse för forskning bytte Anna bana. Från år 2001 har hon forskat och undervisat vid flera universitet. Anna har även arbetat som utredare/analyiker/utvärderare på myndigheter inom kultur- och utbildningsområdet. 

Läs om Anna Nørholm Lundins forskning