Projektet får 100 000 kronor. 

Projektets namn: A research collaboration in language, learning, and technology

Huvudsökande: Ali Reza Majlesi och Gustav Lymer, Institutionen för pedagogik och didaktik

Läs om utlysningen här

 

Ali Reza Majlesi, universitetslektor, fil. dr

 

Gustav Lymer, docent