Satsningarna gäller ”stöd till innovativa forskningsinitiativ och fakultetsöverskridande samarbeten”. Projektet får 45 000 kronor. 

Projektets namn: Näthat, en fråga om kontroll? Begripliggörande av strategier och normaliseringsprocesser av näthat bland brottsoffer, förövare och i civila samhället.

Deltagare i projektet:

  • Charlotte Alm, Psykologioska institutionen, huvudsökande
  • Janne Flyghed, Kriminologiska institutionen
  • Ali Osman, Institutionen för pedagogik och didaktik
  • Mårten Schultz, Juridiska institutionen

Läs om utlysningen här