Följ live-streamen via Facebook.com/NobelPrizeMuseum

Läs en intevju med Ali: Tre frågor... till Ali Osman