Projektet får 72 000 kronor. 

Projektets namn: Existensaspekter i religionskunskap- och psykologiundervisning

Medverkande forskare: Maria Öhrstedt, Institutionen för pedagogik och didaktik, samt Ann-Sofie Jägerskog, Maria Olson och Therese Halvarson Britton, vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet.

Till mer information om utlysningen

Om Maria Öhrstedts forskning

Maria Öhrstedt. Foto: Privat

 

Maria Öhrstedt är lektor i pedagogik med inriktning högskolepedagogik. Hennes forskningsområde är pedagogisk psykologi med inriktning mot vuxnas lärande och högre utbildning.

Studenters perspektiv på lärande

Maria är framför allt intresserad av studenters perspektiv på lärande. I sin doktorsavhandling undersökte hon hur lärstrategier utvecklas och varierar med till exempel akademisk prestation hos förstaårsstudenter.

VR-projekt: Kritiskt tänkande och kandidatuppsatsen i fyra akademiska discipliner

Maria Öhrstedt är för närvarande engagerad i ett VR-finansierat projekt (Vetenskapsrådet) med temat Kritiskt tänkande och kandidatuppsatsen i fyra akademiska discipliner. Här studeras hur kritiskt tänkande tar sig uttryck i kandidatuppsatser i olika ämnen (historia, litteraturvetenskap, pedagogik och psykologi). De undersöker även studenters och lärares föreställningar om kritiskt tänkande i relation till uppsatsskrivandet.

Till mer information om Marias forskning och kontaktuppgifter

 

Maria deltar i podden Bakom bokhyllan om hur studenter fixar plugget på distans – tips, trix och strategier

Lyssna på podden Bakom bokhyllan som drivs av Stockholms universitetsbibliotek.

Till Bakombokhyllan #33