Åsa Sundelin, lektor
Åsa Sundelin, lektor

Mer än var tredje elev tycker inte att de får tillräckligt med hjälp från studie- och yrkesvägledare på sina skolor.
– Det är inte lätt att räcka till för alla elever med begränsade resurser och då måste man prioritera i sitt arbete, säger Åsa Sundelin, lärare på studie- och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms Universitet.

Läs mer Var tredje elev vill ha mer syv, Skolvärlden, 24 januari, 2017