Jag heter Anthemis Raptopoulou och jag är doktorand på Institution för pedagogik och didaktik vid Stockholms Universitetet. Min forskning handlar om införandet av programmering i skolan med fokus på lärarnas erfarenhet samt hur lärarna arbetar med programmering. Jag vill göra intervjuer med lärare och observation i klassrummet under programmeringsundervisning. Konfidentialitet är garanterad och forskningsetiska riktlinjer följes.

Jag hoppas att du är intresserad av att delta! Det är viktigt att höra vad lärare har att säga om programmeringsundervisning, och ingen vet mer än du själv. Om du vill anmäla dig eller har några funderingar om studien får du gärna höra av dig till mig eller min handledare.

Anastasia-Thomai ”Anthemis” Raptopoulou, doktorand
anastasia.thomai@edu.su.se

Prof. Tore West, handledare
tore.west@edu.su.se