Administrativ personal

Studie- och yrkesvägledare (tidsbegränsad anställning)
Ref.nr SU FV-4049-19
Sista ansökningsdag: 2019-11-29

Utbildningsadministratör (tidsbegränsad anställning)
Ref.nr SU FV-3854-19
Sista ansökningsdag: 2019-11-30