Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

 

Länk till utlysningen

Länk till utlysningen här

Hög kvalitet på forskarutbildning i pedagogik

Forskarutbildning i pedagogik fick omdömet hög kvalitet i den utvärdering som gjordes av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) våren 2018. Bland de styrkor som lyftes fram är den starka forskningsmiljön på institutionen. Forskningsmiljön beskrivs som dynamisk och utvecklingsorienterad.