Internt

Digitala kompetenser

Digitala kompetenser för undervisning

Hur kan du använda digital informationsteknik i undervisningen för att öka dina studenters lärande och motivation? Lär dig värdera hur digitalisering påverkar dina studenters förväntningar på undervisningen, och hur du värderar och använder digitala stöd på ett pedagogiskt sätt.

Tåg

Ny resebyrå för Stockholms universitet fr.o.m. 1 juli 2019

Samtliga resor ska fr.o.m. 1 juli 2019 bokas via universitetets upphandlade resebyrå Egencia Sweden AB.

Friskvård

Friskvårdsaktiviteterna i Frescatihallen fortsätter i höst!

Medleys avtal i Frescatihallen tar slut i september och man har under våren letat efter en ny aktör efter dem. Glädjande besked – från och med september tar Stockholms studenters IF (SSIF) över de gruppträningspass (gratis för personal) ungefär i samma omfattning som tidigare och dessa aktiviteter börjar igen måndag 2 september. 

rektor Astrid Söderbergh Widding

Strategier för Stockholms universitet 2019-2022

Strategier för Stockholms universitet 2019-2022 beslutades av universitetsstyrelsen den 3 december. 
- I tider av global politisk oroär de akademiska kärnvärdena särskilt viktiga: autonomi och akademisk frihet, rättvisa och integritet, - säger rektor Astrid Söderbergh Widding. ​

Piublicera i Diva

Lathundar för hur du registrerar din publikation i DiVA

Biblioteket har tagit fram tre lathundar för registrering i DiVA: Lathund för Artikel, Lathund för Kapitel i bok samt Lathund för Konferensbidrag. De ska fungera som ett praktiskt stöd för dig som forskare när du registrerar dina publikationer.