Internt

Lena Geijer och Tore Nilsson

Workshop: Trimma dina undervisnings- och examinationsformer

Vad har du prövat? Problembaserat lärande, undersökande arbetssätt, Active-Learning-Classroom och omvänt klassrum — modellerna och begreppen för hur vi kan tänka kring och organisera vår undervisning är många. Tillsammans med kollegor hittar du nya former och modeller för att utveckla undervisning och examination.

Utlysning av projektmedel: Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg

Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg (CKVO) utlyser projektmedel inom områdena: Forskning om äldre, forskning om personer med funktionshinder samt forskning inom det socialpedagogiska fältet.

Friskvård

Friskvårdsaktiviteter i Frescatihallen

Från och med september tar Stockholms studenters IF (SSIF) över de gruppträningspass (gratis för personal) ungefär i samma omfattning som tidigare och dessa aktiviteter börjar måndag 2 september. 

Tåg

Ny resebyrå för Stockholms universitet

Samtliga resor ska fr.o.m. 1 juli 2019 bokas via universitetets upphandlade resebyrå Egencia Sweden AB.