Internt

Zoom undervisning

Så distansundervisar du i Zoom

I en situation då allt fler av oss behöver hålla sig hemma behöver vi hitta andra sätt att mötas i undervisningen. Tips och råd till universitetslärare om vad som kan vara bra tänka på och göra vid distansundervisning i e-mötestjänsten Zoom.

Zoom Café

Nu finns daglig Zoom-support för universitetslärare

Behöver du lära dig mer om undervisning i Zoom? Två virtuella stödsessioner för dig som är universitetslärare, välj mellan kursen ”Introduktion till Zoom” och/eller frågestund i Zoom Café med erfaren Zoom-användare.

ALC-salen

Ny dynamisk ALC-lärosal för studentaktiverande undervisning

I Södra huset står nu universitetets första ALC-lärosal färdig att användas för undervisning. Lärosalen är speciellt utformad för undervisningsmetoden Active Learning Classroom (ALC).

Friskvård

Friskvårdsaktiviteter i Frescatihallen

Anställda vid Stockholms universitet har möjligheten att gratis delta i gruppaktiviteter i Frescatihallen. Här hittar du information om hur du får möjlighet att delta och schemat för vårens aktiviteter. Start måndag 7 januari.