Internt

Liqi Hou

Guest researcher from the Hong Kong Polytechnic University

PhD candidate Liqi Hou from the Department of Applied Social Sciences, The Hong Kong Polytechnic University in Hong Kong, is a guest researcher at our department until the end of January. Liqi is doing research on the class consciousness of new generation working class with Vocational Education background.

Guest researchers from the University of Pinar del Rio

Associate Professor Mayra Ordaz and Assistant Professor Pedro Luis Yturria from the University of Pinar del Rio Cuba has visited the Department of Education (IPD) during week 49. The visit is financed by the Swedish Institute organization that continued supporting the cooperation between IPD and the University of Pinar del Rio with an additional grant.

Universitetslärarutbildning 3

Ny kurs stödjer och meriterar dig som driver ett pedagogiskt utvecklingsprojekt

Gör en riktig djupdykning i ett didaktiskt ämne som är relevant för just din ämnesundervisning och/eller som gynnar ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid din institution. Nu startar den högskolepedagogiska fördjupningskursen Universitetslärarutbildning 3. Lär dig mer om utveckling av undervisning baserat på forskning och hur du arbetar med ett akademiskt lärarskap (eng. Scholarship of Teaching and Learning).

Utlysning av projektmedel: Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg

Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg (CKVO) utlyser projektmedel inom områdena: Forskning om äldre, forskning om personer med funktionshinder samt forskning inom det socialpedagogiska fältet.

Friskvård

Friskvårdsaktiviteter i Frescatihallen

Från och med september tar Stockholms studenters IF (SSIF) över de gruppträningspass (gratis för personal) ungefär i samma omfattning som tidigare och dessa aktiviteter börjar måndag 2 september. 

Tåg

Ny resebyrå för Stockholms universitet

Samtliga resor ska fr.o.m. 1 juli 2019 bokas via universitetets upphandlade resebyrå Egencia Sweden AB.