Internt

Liqi Hou

Guest researcher from the Hong Kong Polytechnic University

PhD candidate Liqi Hou from the Department of Applied Social Sciences, The Hong Kong Polytechnic University in Hong Kong, is a guest researcher at our department until the end of January. Liqi is doing research on the class consciousness of new generation working class with Vocational Education background.

Guest researchers from the University of Pinar del Rio

Associate Professor Mayra Ordaz and Assistant Professor Pedro Luis Yturria from the University of Pinar del Rio Cuba has visited the Department of Education (IPD) during week 49. The visit is financed by the Swedish Institute organization that continued supporting the cooperation between IPD and the University of Pinar del Rio with an additional grant.

Universitetslärarutbildning 3

Ny kurs stödjer och meriterar dig som driver ett pedagogiskt utvecklingsprojekt

Gör en riktig djupdykning i ett didaktiskt ämne som är relevant för just din ämnesundervisning och/eller som gynnar ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid din institution. Nu startar den högskolepedagogiska fördjupningskursen Universitetslärarutbildning 3. Lär dig mer om utveckling av undervisning baserat på forskning och hur du arbetar med ett akademiskt lärarskap (eng. Scholarship of Teaching and Learning).

Friskvård

Friskvårdsaktiviteter i Frescatihallen

Anställda vid Stockholms universitet har möjligheten att gratis delta i gruppaktiviteter i Frescatihallen. Här hittar du information om hur du får möjlighet att delta och schemat för vårens aktiviteter. Start måndag 7 januari.