Finns i rum 2559 (plan 5) korridor 2.

Saknas något i förrådet skickar du en beställning till Servicegruppen: service@edu.su.se

Kontaktperson: Christer Paulin.