Länken nås på följande sätt:
Serviceportalen.su.se   ---   Felanmälan   ---   välj Felanmälan till Sektionen för Säkerhet