Innehåll

 1. Kursplaner och utbildningsplaner                  
 2. Information och webb                 
 3. Lokaler och scheman/seminarieplaneringar                          
 4. Kurslitteratur                          
 5. Studiehandledning                 
 6. Mondo – en lärplattform      
 7. Antagning och registrering  
 8. Examination      
 9. Kursvärdering och kursutvärdering                 
 10. Rapportering
 11. Arkivering