Alla intresserade välkomna!

webbsida: https://www.edu.su.se/forskning/forskargrupper/utbildningssociologiska-och-utbildningspolitiska-seminariet-uss-1.442816